Thursday, February 5, 2009

Engelska-English

To reach the international audience I will from now on start posting in English.

För att nå den internationella publiken så kommer jag hädanefter skriva på engelska.

No comments:

Post a Comment